Read Books Online

Read online books Le Langage des oiseaux (Spiritualités Vivantes) (French Edition) [ePub / PDF]

PDF Online Le Langage des oiseaux (Spiritualités Vivantes) (French Edition) with other formats. Download and Read Online books Le Langage des oiseaux (Spiritualités Vivantes) (French Edition) Online Clark Chavez, Ebooks search download books in easy way to download Le Langage des oiseaux (Spiritualités Vivantes) (French Edition) books for multiple devices.

Read online
Books description

Read online Le Langage des oiseaux (Spiritualités Vivantes) (French Edition).pdf PDF, EPUB, MOBI, TXT, DOC Le Langage des oiseaux (Spiritualités Vivantes) (French Edition) Tous les oiseaux connus et inconnus se r unirent un jour pour constater qu il leur manquait un roi Exhort s par la huppe messag re d amour dans le Coran ils d cid rent de partir la recherche de l oiseau roi Simorg symbole de Dieu dans la tradition mystique persane Apr s un voyage plein de dangers et apr s avoir parcouru les vall es du d sir de la connaissance de l amour de l unit de l extase les trente survivants connurent l ultime r v lation le Simorg tait leur propre essence jusqu alors enfouie au plus profond d eux m mes Ce c l bre r cit initiatique entrecoup de contes et d anecdotes demeure jamais l un des joyaux de la spiritualit musulmane De son auteur Attar po te et mystique persan auteur du Livre divin Spiritualit s vivantes le grand R m disait II fut l me du soufisme je ne fais que suivre sa trace by Farid ud-Din Attar, Garcin de Tassy

Books descriptionDetails
Le Langage des oiseaux (Spiritualités Vivantes) (French Edition)
Title:Le Langage des oiseaux (Spiritualités Vivantes) (French Edition)
Format Type:eBook PDF / e-Pub
Rating:
Author:
Published:
ISBN:
ISBN 13:
Number of Pages:
Category:Classics, Philosophy, Islam, Literature, Iran
Review #Top 1
 • The Conference of the Birds

  This book Download ePub PDF eBook - The Conference of the Birds - Considered by Rumi to be the master of Sufi mystic poetry Attar is best known for his epic poem em The Conference of the Birds em a magnificent allegorical tale...

  Read review
 • تذکرة الاولیا

  This book Download ePub PDF eBook - تذکرة الاولیا - No description available...

  Read review
 • دیوان عطار نیشابوری

  This book Download ePub PDF eBook - دیوان عطار نیشابوری - This Book Contains . Ghasayed Ghazaliyyat Tarjee at...

  Read review
 • مصیبت نامه

  This book Download ePub PDF eBook - مصیبت نامه - No description available...

  Read review
 • الهی نامه

  This book Download ePub PDF eBook - الهی نامه - ...

  Read review
 • گزیدۀ تذکرة الاولیاء

  This book Download ePub PDF eBook - گزیدۀ تذکرة الاولیاء - No description available...

  Read review
 • خلاصه منطق الطير (شاهكار 8)

  This book Download ePub PDF eBook - خلاصه منطق الطير (شاهكار 8) - ...

  Read review
 • Pend-name

  This book Download ePub PDF eBook - Pend-name - Feridun Attar nci y zy llarda ya am ve Pendname tler Kitab ile Do u slam d ncesinin nemli isimlerinden biri olmu tur . Hayat hakk nda fazla bilgi yoktur Mevl n ...

  Read review
 • Esrârnâme

  This book Download ePub PDF eBook - Esrârnâme - Do u klasikleri aras nda yer alan Esr rn me S rlar Kitab yaz ld ktan sonra bir ok Fars ve T rk airini etkilemi tir Mevl n n n ocuk ya ta iken edindi i bu kitab ...

  Read review
 • با يزيد و جنيد

  This book Download ePub PDF eBook - با يزيد و جنيد - ...

  Read review
Pend-name, The Conference of the Birds, , , ( 8), , , , Esrrnme,
, No description available, Do u klasikleri aras nda yer alan Esr rn me S rlar Kitab yaz ld ktan sonra bir ok Fars ve T rk airini etkilemi tir Mevl n n n ocuk ya ta iken edindi i bu kitab n onda b rakt izler Mesnev ye aynen yans m t r Daha nce ayn tarzda yaz lan ve ranl air Sen i Gaznev ye ait Had katu l hak kat Ger e in Bah esi da bu eserin kaleme al nmas nda etkili olmu tur lenen baz konularda Hayyam etkisi a k a g r lmektedir Att r n edeb hayat n n birinci ve en verimli d neminde kaleme al nan bu tasavvuf mesnev sembollerle st kapal ibarelerle doludur Bu eviride yararlan lan iki bilimsel ne rin a klamalar b l m nde bunlar izah edilmeye al lm sa da baz yerlerde Esr rn me yi yay mlayanlar da i in i inden kamam lard r Zaman zaman basit bir konu veya kelime uzun uzun tefsir edilirken apra k ve st kapal ifadeler ya atlanm ya da bir iki c mleyle ge i tirilmi tir Esr rn me nin evirisinde iki yol izlenebilirdi Birinci yolda bu manzum eser nesren evrilir beyitler aras nda ba lant kurularak paragraf evirisi yap labilirdi kinci yol ise her beytin nazmen evirisini yapmakt Biz ikinci yolu tercih ettik Tasavvuf terminolojisine ait kelimelere dokunmadan serbest vezinle m mk n oldu u kadar kafiye tutturarak herkesin anlayabilece i bir k edebiyat dilini tercih ettik Mehmet Kanar,